OVKK heeft met Ilse Duursma nieuwe voorzitter

De Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen heeft met Ilse Duursma weer een nieuwe voorzitter. Tijdens de ledenvergadering is Duursma unaniem door de leden tot nieuwe voorzitter benoemd. Ze volgt Roy de Witte op die eerder dit jaar gedeputeerde is geworden voor de provincie Overijssel. Met Duursma heeft de OVKK een ervaren voorzitter die de komende jaren verder bouwt aan de belangenbehartiger van het Overijssels platteland. Ilse: “Het platteland en haar krachtige kernen krijgen de komende jaren te maken met grote uitdagingen. Ik denk hierbij aan leefbaarheid, zelfbewustzijn van de kernen en de samenwerking met gemeentebestuur en provinciaal bestuur. Ik wil graag een bijdrage leveren om hier op juiste wijze voor onze dorpen en kernen mee om te gaan”.  

Ook nieuw bestuurslid
Naast Ilse Duursma is ook Bert Krale toegetreden tot het bestuur van de OVKK. Hij gaat als algemeen bestuurslid voor de OVKK aan de slag.

Kennispartner
De OVKK heeft als belangenbehartiger van het Overijsselse platteland de taak om haar leden te ondersteunen bij initiatieven die de leefbaarheid in de dorpen en kernen vergroot. Daarnaast is de OVKK een belangrijke kennispartner voor overheden en maatschappelijke organisaties als het gaat om het vergroten van de leefbaarheid in Overijssel. De OVKK weet door het contact met de leden als geen ander tegen welke problemen en uitdagingen inwoners en ondernemers van het platteland aanlopen.