Verduidelijking maximaal aantal bezoekers ontmoetingscentra

Update 4 juni | Op 28 mei is een update van het ‘model noodverordening’ voor de veiligheidsregio’s gepubliceerd. In dit leidende document is een verduidelijking gekomen over het maximaal aantal personen in ‘multifunctionele complexen’. Tot nu toe was de regelgeving niet helder rondom het aantal bezoekers in deze gebouwen. De laatste dagen is hier een aangepast advies over gegeven. 

Verhuur zalen

Vanwege het multifunctionele karakter van onze dorpshuizen, kulturhusen, wijkgebouwen en mfa’s geldt een maximumaantal bezoekers per gescheiden functie binnen de accommodatie, met een maximum van 30 personen exclusief personeel per gescheiden functie. Vanaf 1 juli a.s. wordt dit maximum verhoogd naar 100 personen exclusief personeel, onder voorbehoud van daadwerkelijke bekrachtiging van dit besluit door het kabinet.

Gescheiden functie

Onder een gescheiden functie wordt verstaan: een duidelijk afzonderlijk en zelfstandige ruimte of zaal die als functioneel gescheiden kan worden aangemerkt binnen de accommodatie, waarbij het mogelijk is om bezoekersstromen te scheiden van andere functies en bezoekers te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.
In een dorpshuis, wijkaccommodatie of kulturhus kan de horecafunctie, bibliotheek, theaterzaal of een multifunctionele ruimte gezien worden als functioneel gescheiden, als wordt voldaan aan de bovenstaande voorwaarden. 

Overleg met gemeente

Omdat deze regels tot arbitraire situaties kan leiden in onze complexe gebouwen, raden wij aan om ruimtegebruik eerst met de gemeente af te stemmen. Zij heeft de taak te handhaven en kan definitief uitsluitsel geven of een bepaalde activiteit doorgang kan vinden. 

Vragen? 

Voor verdere toelichting kun je de teksten van de model noodverordening inzien. Heb je inhoudelijke vragen over het bovenstaande, neem dan contact op met de helpdesk van de OVKK.