Maak kennis met bestuurslid Jan Bartels

Jan Bartels (1958) maakt al sinds 2018 deel uit van het bestuur van de OVKK. Hij woont samen met zijn vrouw Elma in het buitengebied van Bornerbroek. Ze hebben 3 kinderen.Jan was ruim 35 jaar als veearts werkzaam in Bornerbroek en omstreken. Hij is sinds kort met prepensioen. 

Volop actief in het dorpsleven voor de leefbaarheid.
Jan is al tien jaar lid van de Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek, waarvan 3,5 jaar als voorzitter.  Daarnaast is hij al bijna 13 jaar samen met Paul Kraesgenberg de sturende kracht achter het Projectteam Recreatieve Routes Bornerbroek. Het projectteam heeft inmiddels zo’n 40 km wandelpad en 4 km fietspad gerealiseerd. Daarnaast heeft het Projectteam veel aanplant gedaan in het buitengebied rond Bornerbroek. Onlangs is de plek rond het voormalige V1 lanceerplatform in het Nijreesbos toegankelijk gemaakt.

Verder stuurt Jan de Wandelclub Bornerbroek aan, die wekelijks vanaf steeds wisselende locaties zo’n 6 km wandelt. Ook de aansturing van de Wandel-2-daagse wordt door hem verzorgd.

Routenetwerk, starterswoningen en houtwallen
Bij de Routenetwerken Twente is Jan betrokken als vaste vrijwilliger. In deze functie, die ongeveer 1,5 dag in de week in beslag neemt, overlegt hij met Dorpsraden en andere betrokkenen over de mogelijkheden en realisatie van nieuwe wandelroutes en verbeteringen van de huidige routes in heel Twente.
Als bestuurslid van de OVKK is hij met name betrokken bij het onderwerp starterwoningen. “We hebben als OVKK samen met Eeckhof een onderzoek gedaan onder starters op de woningmarkt. Het onderzoek heeft geresulteerd in een aantal pilotprojecten die op verschillende plekken in Overijssel uitgevoerd gaan worden. Dit is een mooi voorbeeld van hoe we bezig zijn met het stimuleren van initiatieven die de leefbaarheid in de dorpen versterken” Jan is nu bezig met een voorstel ter bescherming van het coulisselandschap en de houtwallen in heel Nederland. “Ik denk dat het mogelijk is om het mooie coulissenlandschap met houtwallen te behouden als je boeren een vergoeding geeft voor de opbrengstderving van hun gewassen door zo’n houtwal (door schaduw- en droogtewerking). Dit voorstel gaat Tweede Kamerlid Maurits von Martels na de coronacrisis inbrengen.”