App “Dag!enDoen!” bestrijdt eenzaamheid

| Sociale innovatie

Dag!enDoen! is een app waarin alle lokale activiteiten in een gemeente (van alle verenigingen, theaters, organisaties, sportscholen, etc.) worden verzameld. De app helpt mensen meer deel te nemen aan sociale activiteiten in hun gemeente. Het overzicht met activiteiten en alle achterliggende informatie is dagelijks te zien in de app op een tablet in een laagdrempelige digitale activiteitenkalender. Naast de app is er ook een website waar alle activiteiten te vinden zijn.

Terugdringen eenzaamheid

Jan van Sandwijk, adviseur bij OVKK en medeontwikkelaar van de app, vertelt hoe deze app een grote bijdrage kan leveren aan het terugdringen van eenzaamheid onder ouderen: “De app met het activiteitenoverzicht is een ideale oplossing voor mensen die meer willen deelnemen aan het leven van alledag. Ook kunnen mensen via de app desgewenst het vervoer naar de activiteiten regelen. Het mooie is dat het (duurzame) vervoer ook binnen een uur te regelen is. Wanneer iemand op het laatste moment besluit om ergens aan mee te doen, hoeft het vervoer dus geen reden te zijn om niet te gaan. Ook hebben we maandelijks een bijeenkomst, het DagenDoen-Café, waarin de gebruikers van de app samenkomen. Daar is altijd hulp aanwezig om te helpen met de app en de tablet. We werken met vrijwilligers die helpen om de digitale vaardigheid van ouderen te vergroten. Daarnaast kunnen mensen die zelf geen tablet kunnen of willen aanschaffen er een van ons in bruikleen krijgen. Je ziet, alle drempels om toch sociale contacten te onderhouden hebben we weggenomen. In Olst-Wijhe, waar DagenDoen actief is, wordt er volop gebruik van gemaakt. We zijn, ondersteund door de provincie, druk bezig met andere gemeenten in Overijssel om DagenDoen verder uit te rollen en hiermee meer mensen uit hun isolement te halen”.

 

Benieuwd naar Dag!enDOEN!? Kijk eens op de website!
https://www.dagendoen.nl/ 
https://dagendoen-olstwijhe.nl/