Coronasteun voor ontmoetingscentra; alle info op een rij

De coronamaatregelen houden aan. Dat is geen goed nieuws voor de exploitatie van ontmoetingscentra. Om het omzetverlies enigzins te compenseren heeft de Rijksoverheid een aantal regelingen in het leven geroepen. Ook bij gemeenten en bij de provincie zijn mogelijkheden voor financiële tegemoetkoming. Wij zetten de belangrijkste regelingen voor je op een rijtje. 


TVL-regeling (-Tegemoetkoming Vaste Lasten) Praktische punten over de TVL:
 • Vanaf 15 februari kan de TVL over kwartaal 1 van 2021 worden aangevraagd;
 • Minimaal €1500 vaste lasten per kwartaal;
 • Minimaal 30% omzetverlies in het eerste kwartaal 2021 vergeleken met het 1e kwartaal 2020;
 • Het percentage vaste lasten is 11% van de omzet voor de SBI codes die beginnen met 88 (de meeste gemeenschapshuizen);
 • De vergoeding is dan ook minimaal €1500 voor kwartaal 1 van 2021.

Meer informatie en aanvragen

Enquête over TVL
Vaak halen ontmoetingscentra niet de vereiste €1.500 aan vaste lasten over het kwartaal waarover de TVL wordt aangevraagd. Herkenbaar? 
De Verenigingen van Kleine Kernen hebben samen een enquete opgesteld om dit probleem in beeld te brengen en te lobbyen voor andere criteria. Help mee en vul de enquête ook in!  

 

NOW-regeling (- Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid)

Praktische punten over de NOW:

 • NOW3.2: van 1 januari tot 1 april 2021 (= 4e UWV-aanvraagperiode), aanvraagloket open van 15 februari 2021 tot en met 14 maart 201;
 • NOW3.3: van 1 april tot 1 juli 2021 (= 5e UWV-aanvraagperiode)
 • Ten minste 20%  omzetverlies hebben;

Meer informatie:

 

TVS-regeling (- Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties)

Praktische punten over de TVS:

 • Kortgezegd kunnen accommodaties die ruimtes verhuren aan sportverenigingen, hier vanaf 9 maart tot 3 mei gebruik van maken;
 • Compensatie heeft betrekking op het 4e kwartaal van 2020;
 • Bij de aanvraag een overzicht bijvoegen van de kwijtgescholden gebruiksgebonden huur (per uur) en/of niet-gebruiksgebonden huur (per periode, vaak vaste huurder) per amateursportorganisatie;
 • Huurder heeft geen huur hoeven betalen in dit kwartaal en de huur is schriftelijk kwijtgescholden
 • 100% vergoeding gebruiksgebonden huur en 45% niet-gebruiksgebonden huur;
 • Zolang als de voorraad strekt; er is 3s mln beschikbaar. Bij teveel aanvragen wordt er naar rato verdeeld.

Meer informatie en aanvragen (vanaf 9 maart): 

 

Gemeentelijke regelingen

Deze varieren per gemeente sterk. We adviseren hiervoor contact op te nemen met de eigen gemeente

Goed om te weten: afgelopen najaar 2020 is naar gemeenten in heel Nederland 17 miljoen euro uitgekeerd. .Dit geld is naar rato met een bepaalde verdeelsleutel verdeeld. Dit was specifiek bedoeld  om gemeenschapshuizen te compenseren. Gemeenten konden het gebruiken als financiele steun, maar ook in de vorm van lastenverlichting (afstel van huur en/ofgemeentelijke belastingen).  De middelen zijn niet geoormerkt, wat betekent dat een gemeente kan besluiten geldl voor andere bestedingsdoelen in te zetten. Tot nu zien we dat deze middelen op de volgende manier zijn ingezet:

 • ln de vorm van noodsteun voor de meest noodlijdende accommodaties;
 • Evenredig verdeeld over alle accommodaties binnen de gemeente;
 • Geinvesteerd in bijvoorbeeld cursussen of opleiding voor besturen en beheerders;
 • Gebruikt voor de algemene reserve (voor zover wij weten een zeer kleine minderheid van de gemeenten)
 • Een paar gemeenten doen nog onderzoek hoe zij deze middelen het beste kunnen inzetten.
Regelingen van de provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft twee regelingen in het leven geroepen om ontmoetingscentra te helpen. de regeling Gezonde en Vitale Samenleving en de Sociale Hypotheek. Daarnaast investereert de provincie in dorpen en kernen met de regelingen Zelfstandig Leven en Gezond Bewegen en Leefbaar Platteland