Ook Rob Swennenhuis in bestuur OVKK

De OVKK is blij met twee nieuwe bestuursleden. Naast Bert van der Moolen is ook Rob Swennenhuis uit De Lutte sinds december bestuurslid bij de OVKK. “Een terugkeer op het oude nest eigenlijk”, vertelt Rob. “Ik ben al eerder vijf jaar bestuurslid geweest. Dat was in de tijd dat Theo Ibes voorzitter was. Een drukke baan en andere activiteiten dwongen mij toen om te stoppen. Ik krijg de komende tijd meer ruimte in mijn agenda en ik wil mij graag blijven inzetten voor de maatschappij. Toen ik zag dat de OVKK een vacature had voor een nieuw bestuurslid hoefde ik niet lang na te denken”.

OVKK pakt rol in welzijnsvraagstukken

Rob Swennenhuis is tot het einde van het jaar nog directeur bij SMEOT in Hengelo. Dit is een mbo-vakschool voor metaal, mechatronica en verspaning. “Ik heb deze school mee helpen opbouwen. Ik kijk terug op een mooie tijd. Tegelijk verheug ik mij ook op mijn toekomstige werkzaamheden voor de OVKK. Naast het werk als bestuurslid bij de OVKK zit ik ook in de participatieraad Sociaal Domein in mijn eigen gemeente Losser. De Participatieraad Sociaal Domein is een onafhankelijke adviesraad voor het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. We geven gevraagd en ongevraagd advies over de onderwerpen WMO, Jeugd, Sport en Cultuur. Vanuit mijn rol als directeur van een MBO school heb ik goed zicht op wat de jeugd bezig houdt. Daarnaast zie ik dat de thema’s die wij bespreken niet alleen in Losser spelen, maar in elke gemeente. Als OVKK hebben we de opdracht gekregen van de provincie om ook een duidelijkere rol te pakken als het gaat om welzijnsvraagstukken in de dorpen en kernen in Overijssel. Met mijn kennis en ervaring help ik daar graag bij”.

Participatieraden Sociaal Domein kunnen ook lid worden

Een eerste wapenfeit kan Rob vast achter zijn naam zetten. Dankzij Rob kunnen nu ook gemeentelijke participatieraden lid worden van de OVKK. Rob vertelt hierover: “Alle raden in Overijssel hebben te maken met dezelfde onderwerpen. Die raken de leefbaarheid. Tegelijkertijd is er voor deze clubs geen plek om kennis te delen. De OVKK pakt deze handschoen graag op!”

Woningbouw

Ook andere onderwerpen rond leefbaarheid gaan Rob aan het hart. Woningbouw bijvoorbeeld. Hij weet als dorpsbewoner als geen ander wat woningbouw betekent voor de gemeenschap: “Als je jongeren in het dorp wilt houden, moet je zorgen voor geschikte woningen. Het is echt een misverstand dat jongeren altijd naar de stad willen. Een groot deel blijft graag in hun eigen dorp met vrienden, familie en verenigingsleven. Dat wees ook het onderzoek dat de OVKK enige tijd geleden deed uit. Toch zijn zij genoodzaakt om buiten het dorp te gaan wonen. Er is gewoon geen plek. Dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling. Het gaat echt ten koste van de leefbaarheid.  Geen jongeren in je dorp betekent een afname van jonge kinderen. Dat zorgt weer voor de krimp van scholen en het verdwijnen van voorzieningen. Betaalbare starterswoningen zijn hard nodig! De OVKK is ooit opgericht om de woningbouw te stimuleren in de kleine kernen. Dat zit dus in onze genen en daar wil ik een letterlijke steen aan bijdragen”.