Dit is de OVKK

Missie

De OVKK weet wat er leeft op het platteland van Overijssel door intensieve contacten met haar leden, de dorpsbelangen en dorpshuizen van Overijssel. Als neutrale partij met een krachtig netwerk stimuleert en ondersteunt de OVKK haar leden bij het (be)leefbaar maken en houden van de krachtige kernen in Overijssel. De weg wijzen, initiatief zichtbaar maken, oplossingsrichtingen en uitdagingen agenderen bij overheden en maatschappelijke organisaties is onze meerwaarde. Als leefbaarheidsambassadeur is de OVKK een serieuze en waardevolle gesprekspartner voor beleidsmakers.

Onze 5 pijlers

Vanuit onze missie en kijk op de leefbaarheid in Overijssel hebben we onze ambities voor de komende jaren geformuleerd aan de hand van 5 pijlers. Al onze activiteiten dragen bij aan een van deze vijf pijlers. 

  1. Contact met onze leden
  2. Signaleren en agenderen  
  3. Stimuleren van initiatief en vergroten van kennis
  4. Delen en organiseren
  5. Waarderen van initiatief

Benieuwd naar onze plannen voor de komende jaren? Lees dan ons beleidsplan. 

Medewerkers

Backoffice
Voor al je vragen over lidmaatschap, financien of algemene vragen over de OVKK kan je terecht bij: 
Kor Pollema
Telefoon: 06 57 44 87 53
E-mail: info@ovkk.nl 

Communicatie en coördinatie
Voor alle vragen die te maken hebben met de werkzaamheden van de OVKK, samenwerking met maatschappelijke organisatie, communicatie van de OVKK en vragen van de pers kan je terecht bij: 
Kim Verweij 
Telefoon: 06 23 87 02 17
E-mail: kimverweij@ovkk.nl 

Bestuur

Ilse Duursma, voorzitter (Denekamp)
Telefoon:  0541 854100
E-mailadres: cme.duursma@dinkelland.nl 

Ben Eshuis, penningmeester (Hengevelde)
Telefoon:  06 27 59 13 81
E-mailadres: eshuisben@gmail.com 
Contactpersoon voor de gemeenten: Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente en Wierden

Willemien Schoneveld-Woestenenk, secretaris (Markelo)
Telefoon:  06 49 95 54 88
E-mailadres: w.woenstenenk@gmail.com 
Contactpersoon voor de gemeenten: Almelo, Deventer, Hellendoorn, Olst-Wijhe en Raalte

Bert Krale,  bestuurslid (Punthorst)
Telefoon: 06  33 97 61 32
E-mailadres: b.krale@krale.nl
Contactpersoon voor de gemeenten: Dalfsen, Kampen, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle

Bert van der Moolen, bestuurslid (Vilsteren)
Telefoon:  06 517 88 171
E-mailadres: bmo@xs4all.nl 
Contactpersoon voor de gemeenten: Hardenberg, Ommen en Staphorst

Rob Swennenhuis, bestuurslid (De Lutte)
Telefoon:  06 53 15 47 84 
E-mailadres: rjg.swennenhuis@gmail.com 
Contactpersoon voor de gemeenten: Dinkelland, Losser, Oldenzaal, Rijssen- Holten, Tubbergen en Twenterand

Adviseurs

Zijn jullie lid van de OVKK en kan je hulp gebruiken bij de uitvoering van jou initiatief? We verwijzen je graag door naar een van de adviseurs uit ons netwerk. Zij helpen je graag om het initiatief in jouw dorp van de grond te krijgen. Dat kan door aanwezig te zijn bij gesprekken met verschillende overheden of juist als sparringspartner of procesbegeleider.  We krijgen vaak vragen over het eigen functioneren, afstemming met gemeenten en provinciale beleidsinitiatieven, projectactiviteiten en ontwikkelingen in het dorp. Neem contact met ons op met je vraag en we brengen je in contact met degene die jullie het beste kan helpen. 

 

Samenwerken

Voor een (be)leefbaar platteland is samenwerking van groot belang. We werken actief samen met de provincie Overijssel en de overijsselse gemeenten.  Samen met andere provinciale organisaties zoals  Het OverstichtLandschap OverijsselNatuur en Milieu Overijssel, Sportservice Overijssel, Arcon en Stimuland zetten we ons in voor de leefbaarheid. De OVKK is aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen.

Vrienden van de OVKK
We zijn als vereniging ook erg blij met onze vrienden. Deze organisaties ondersteunen het werk van de OVKK financieel.