Onze websites

Online community ASK Overijssel

ASK Overijssel is een platform, dat Overijsselaars over actuele thema’s met elkaar in contact te brengt. Thema’s als leefbaarheid, wonen en sport & bewegen staan centraal. Ga in gesprek, vindt handige info of deel je kennis op dit platform dat is ontwikkeld door OVKK en Stimuland. 

Ervaringshus

Maatschappelijk Vastgoed is een breed begrip, variërend van een grote multifunctionele voorziening tot een knus dorpshuis. De voorzieningen leveren als ‘bruisend hart’ van een kern, dorp of wijk een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en saamhorigheid. Maatschappelijk Vastgoed is ook een relatief jong begrip, ontstaan vanuit de behoefte gebouwen effectief en efficiënt in te zetten voor de samenleving. Het Ervaringshūs is graag uw partner in maatschappelijk vastgoed. Hier kunt u zowel ervaring delen als krijgen.

Netwerk Duurzame Dorpen

Netwerk Duurzame Dorpen is een landelijk netwerk van dorpen die (samen) werken aan duurzame leefkwaliteit. Het netwerk organiseert de ontmoeting tussen dorpen, biedt een (internet) platform voor het delen van kennis en ideeën en laat dorpen elkaar inspireren.

Dorpshuizen.nl

Dorpshuizen.nl is een onderdeel van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK). Dorpshuizen.nl bestaat uit bestuursleden en medewerkers van provinciale steunpunten voor dorps- en gemeenschapshuizen. Zij komen elk kwartaal bijeen om te spreken over zaken die de ondersteuning van dorps- en gemeenschapshuizen betreffen. Doel is de activiteiten en de dienstverlening op elkaar af te stemmen, te leren van elkaars ervaringen en succesvolle projecten van elkaar over te nemen. Voorbeelden van samenwerking zijn belangenbehartiging en politieke lobby en het gezamenlijk beheren van deze website en de Vraagbaak.

Vraagbaak

De Vraagbaak is onderdeel van de website Dorpshuizen.nl. je vindt hier handige informatie over het bestuur en beheer van dorpshuizen, gemeenschapshuizen, buurthuizen, Kulturhusen, multifunctionele centra en andere accommodaties met hetzelfde doel.