Dorpshuizen

Een dorpshuis is een basisvoorziening voor een dorp.

In menig dorp is het dorpshuis nog de enige voorziening waar dorpsbewoners elkaar ontmoeten, waar het verenigingsleven onderdak vindt en waar een podium is voor culturele activiteiten. Ook zijn er vaak ruimtes bestemd voor sportactiviteiten, als peuterspeelzaal of jeugdsoos of als steunpunt voor ouderenzorg. Daarmee is een dorpshuis een multifunctioneel gebouw en juist dat multifunctionele staat de laatste jaren in de belangstelling. Dorpen zoeken naar mogelijkheden om functies samen te brengen, waardoor voorzieningen worden behouden en de leefbaarheid van het platteland wordt versterkt. Denk aan combinaties van dorpshuis met onderwijs, kinderopvang, bibliotheek, klussendienst en zorg.

Voor en door het dorp

Een dorpshuis is er voor en door het dorp. Dorpshuizen en mfc’s worden gebouwd met subsidies van gemeenten, de provincie Overijssel, particuliere fondsen en door een grote inbreng van de inwoners zelf. Het is geen uitzondering dat een dorp bij ver- of nieuwbouw meer dan honderdduizend euro opbrengt door zelfwerkzaamheid bij de bouw en door sponsoracties. Ook het beheer wordt voor een groot deel door vrijwilligers uit het dorp zelf uitgevoerd. De exploitatie van het dorpshuis of mfc is in bijna alle dorpen geheel voor eigen rekening. 

Dorpshuis van en voor de toekomst

Tom Jannink, adviseur namens de OVKK en begeleider van het processen naar toekomst bestendige dorpshuizen: “ Het is belangrijk dat een dorp eerst goed kijkt naar wat het eigenlijk wil. Het is vaak niet realistisch om de meerdere accomodaties, op een gezonde manier in de benen te houden. Er moet een visie komen op de accommodaties en op wat het wil in de komende vijftien tot twintig jaar. Daarin begin je met het kijken naar de functies die het dorp op de lange termijn nodig heeft om leefbaar te zijn en pas daarna komen ‘de stenen’. Ik begeleid dorpen in dit soort processen. Zo zorgen we voor een toekomstbestendig plan en verbeteren we de leefbaarheid".

Aan de slag met dorpshuis van de toekomst?

Wil je voor jouw dorps aan de slag met het dorpshuis van de toekomst? Neem contact op met Tom Jannink. Hij gaat graag met je in gesprek over de mogelijkheid. 

 

Diensten voor dorpshuizen

21 november themabijeenkomst: "Samen krijgen we 't voor elkaar"

Het online platform voor sociale kwaliteit in Overijssel is vernieuwd. Onder de naam ‘Samen Voor Elkaar’ stellen we de nieuwe community voor in een bijeenkomst op 21 november in Heeten, met interessante workshops en ruimte voor ontmoeting. Je bent van harte uitgenodigd! 

Voor een bruisend platteland heb je enthousiaste inwoners nodig die zich inzetten voor hun dorp, buurt of kern. En ook ambtenaren die initiatieven mogelijk maken en andere organisaties die ondersteuning bieden. ‘Samen Voor Elkaar’ is hét open netwerk voor alle doeners en denkers die hun omgeving socialer en leefbaar willen maken. Hier vind je kennis, contacten en praktische informatie over zaken als subsidies. Samen voor elkaar is een initiatief van de provincie Overijssel. Stimuland en OVVK verzorgen de uitvoering. Het platform is te vinden op https://www.samenvoorelkaar.nl/.

Locatie
De lancering van het nieuwe platform vindt plaats op 21 november in Kulturhus Trefpunt, Dorpsstraat 16 8111 AD Heeten

Programma
17: 00 uur – Inloop met soep en broodjes

17: 15 uur – Aftrap bijeenkomst door dagvoorzitter Ingrid Jansen (directeur Stimuland) en Ilse Duursma (beoogd voorzitter OVKK).

18: 30 uur – Twee workshoprondes

  • Iedereen een passende woning
  • Maatschappelijk vastgoed – accommodatie met visie
  • Kerk in het dorp – van uitdaging naar kans
  • Samen sporten zet dorpen in beweging

19: 00 uur – Kennismaking met de online community door gedeputeerde Roy de Witte – hoe kan de online community een verbindende schakel zijn bij de Sociale kwaliteit in het nieuwe coalitie akkoord.

19: 30 uur – Bijpraten onder het genot van een aangeklede kop koffie

20: 00 uur – Einde bijeenkomst

Om 20:00 uur start de Algemene Ledenvergadering van de OVKK. 

Aanmelden
In verband met de catering graag even aanmelden. Dat kan door een mailtje te sturen naar lotten@stimuland.nl. Wilt u aangeven met hoeveel personen u komt?