Dorpsbelangen

Dorpsbelangen zijn aanspreekpunt en vertegenwoordiger van de dorpen. Een groot deel van de Overijsselse bevolking woont in een dorp. Bijna al die dorpen hebben een “Vereniging voor Dorpsbelang” of “Plaatselijk Belang”. Dorpsbelangen zijn verenigingen die opkomen voor het algemene belang van de inwoners van het dorp en het dorp naar buiten toe te vertegenwoordigen. Ze doen dat op allerlei manieren: activiteiten organiseren, plannen maken, projecten in eigen beheer uitvoeren, overleg voeren met de gemeente over ontwikkelingen, enz..

Aanspreekpunt en volwaardig partner

De dorpsbelangen zijn een belangrijk aanspreekpunt voor overheden en maatschappelijke organisaties en worden beschouwd als een volwaardig partner. Initiatieven vanuit de dorpen, vaak genomen door dorpsbelang, zorgen ervoor dat dorpen steeds meer zelf hun toekomst bepalen.

Dorp als gemeenschap

Naast de aandacht voor de woonomgeving en de werkgelegenheid op het platteland, vinden dorpsbewoners het  het belangrijk dat er in het dorp een accommodatie is waar het sociaal-culturele leven plaats kan vinden. Want al verdwijnen er voorzieningen en bedrijven uit het dorp door een plek om samen te komen blijft de gemeenschap bestaan.

Dorpbelang klaar voor de toekomst?

Inwoners van dorpen en wijken stellen zich vaak de vraag: Wat hebben wij nu nodig om ons dorp leefbaar te houden in de toekomst? Hoe pakken we dat aan? Welke stappen moeten we zetten? Welke mensen moeten we betrekken? Onze adviseurs gaan graag samen met u aan de slag. 

Wat er allemaal gebeurt? Kijk eens bij onze projecten! 

Diensten voor dorpsbelangen

OVKK leden vergadering op 21 november

De OVKK organiseert op 21 november haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Tot ons genoegen hebben we Ilse Duursma bereid gevonden zich verkiesbaar te stellen voor het voorzitterschap van de OVKK. Ilse is momenteel wethouder in de gemeente Dinkelland. Ook hebben we Bert Krale bereid gevonden om zich als bestuurslid bij het bestuur te voegen.  We gaan ook afscheid nemen van onze oud-voorzitter Roy de Witte die nu als gedeputeerde voor de provincie Overijssel werkzaam is. U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. 

Datum: 21 november 2019 
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Kulturhus Trefpunt, Dorpsstraat 16, 8111 AD Heeten

Voorafgaand aan de ledenvergadering organiseren we de bijeenkomst ‘Samen krijgen we ’t voor elkaar’. Dit organiseren we samen met Stimuland en staat in het teken van het initiatieven die het platteland van Overijssel leefbaar houden. 
Aanvang: 17.00 uur

Klik hier voor de agenda van de jaarvergadering en het voorprogramma.