Dorpsbelangen

Dorpsbelangen zijn aanspreekpunt en vertegenwoordiger van de dorpen. Een groot deel van de Overijsselse bevolking woont in een dorp. Bijna al die dorpen hebben een “Vereniging voor Dorpsbelang” of “Plaatselijk Belang”. Dorpsbelangen zijn verenigingen die opkomen voor het algemene belang van de inwoners van het dorp en het dorp naar buiten toe te vertegenwoordigen. Ze doen dat op allerlei manieren: activiteiten organiseren, plannen maken, projecten in eigen beheer uitvoeren, overleg voeren met de gemeente over ontwikkelingen, enz..

Aanspreekpunt en volwaardig partner

De dorpsbelangen zijn een belangrijk aanspreekpunt voor overheden en maatschappelijke organisaties en worden beschouwd als een volwaardig partner. Initiatieven vanuit de dorpen, vaak genomen door dorpsbelang, zorgen ervoor dat dorpen steeds meer zelf hun toekomst bepalen.

Dorp als gemeenschap

Naast de aandacht voor de woonomgeving en de werkgelegenheid op het platteland, vinden dorpsbewoners het  het belangrijk dat er in het dorp een accommodatie is waar het sociaal-culturele leven plaats kan vinden. Want al verdwijnen er voorzieningen en bedrijven uit het dorp door een plek om samen te komen blijft de gemeenschap bestaan.

Dorpbelang klaar voor de toekomst?

Inwoners van dorpen en wijken stellen zich vaak de vraag: Wat hebben wij nu nodig om ons dorp leefbaar te houden in de toekomst? Hoe pakken we dat aan? Welke stappen moeten we zetten? Welke mensen moeten we betrekken? Onze adviseurs gaan graag samen met u aan de slag. 

Wat er allemaal gebeurt? Kijk eens bij onze projecten! 

Diensten voor dorpsbelangen

Nieuwjaarsbijeenkomst OVKK

| Projecten

De kracht van de samenleving zit in de kleine kernen. Niet de overheid, maar inwoners bepalen de agenda en zo moet het ook. Want wie weet er nu beter wat belangrijk is voor de ontwikkeling van een dorp dan de eigen inwoners? De Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen (OVKK) helpt hen daarbij. Om inwoners nog beter te kunnen faciliteren, wordt tijdens een feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst op 24 januari de naam veranderd in Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen. De inwoners van alle kleine kernen in Overijssel worden hiervoor uitgenodigd.

De OVKK is een onafhankelijke netwerkorganisatie, kennismakelaar in leefbaarheidvraagstukken en opinievormer in Overijssel. Voorzien van een breed netwerk en kennis op basis van ervaring en onderzoek, ondersteunt de vereniging haar achterban. Dit doet ze door de samenwerking met strategische partners en het ondersteunen van projecten.

“Leefbaarheid in onze kleine kernen in Overijssel is iets waar wij met elkaar voor gaan”, zegt OVKK-voorzitter Roy de Witte. “Samen zorgen we ervoor dat de thema’s die in onze dorpen, wijken en buurten leven, de aandacht krijgen die ze verdienen. We willen graag de actuele thema’s die leven bij inwoners bespreken met vertegenwoordigers van de gemeenten en provincie. Daarom hopen we dat zoveel mogelijk inwoners uit alle kernen van Overijssel naar onze nieuwjaarsbijeenkomst komen.”

Leden van de OVKK krijgen op deze dag een voucher ter waarde van 4-uur gratis advies. Deze kunnen zij besteden op de mini-markt voor financiële ondersteuning, kennis of ervaring. Aansluitend hierop zal het eerste lijsttrekkersdebat plaats vinden voor de Provinciale Statenverkiezingen, waarin de politieke partijen met elkaar in debat gaan over de leefbaarheid op het Overijsselse platteland. “Behalve het feit dat de aanwezigen tijdens deze bijeenkomst veel informatie krijgen vanuit gemeenten, provincie en allerlei organisaties die betrokken zijn bij burgerparticipatie is dit hèt uitgelezen moment om signalen af te geven aan de politiek”, benadrukt Roy de Witte. “Bovendien worden de uitspraken, afspraken en deals van die dag vastgelegd en ondertekend  door de OVKK en de lijsttrekkers.”

 

 

Datum  :              Donderdag 24 januari 2019

Plaats   :               Kulturhus De Spil, Koningin Julianalaan 10 Nieuwleusen

Tijd        :              16.00 – 22.00 uur

 

Programma 
15.30  - 16.00 uur            -    Inloop 
16.00  - 16.05uur            -    Opening door voorzitter OVKK, Roy de Witte

16.05 -  17.00 uur            -    Wat kunnen gemeenten voor ons doen
17.00 -  19.00 uur            -    Mini markt met besteding voucher gratis 4 uur advies
                                                 Tussendoor soep met broodjes en netwerken
20.00 uur                          -    Presentatie OVKK 2.0 door Roy de Witte 
20.15 – 21.30 uur            -    Het lijsttrekkersdebat Provinciale Staten
21.30 – 22.00 uur            -    Inventariseren deals, tekenen intentieverklaring OVKK/lijsttrekkers
22.00 uur                          -    Afsluiting

 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor 15 januari via info@ovkk.nl