Adviseren en stimuleren

De OVKK stimuleert initiatieven die de leefbaarheid op het Overijsselse platteland versterken. Wij ondersteunen dorpsbelangen, dorpshuizen en initiatiefgroepen bij hun werk.  De OVKK helpt bij het aanvragen van subsidies,  bij het ontwikelen van plannen voor het verduurzamen van een dorpshuis, het ontwikkelen van een dorpsvisie en ook het opzetten van coöperaties op het gebied van wonen en energie. We begeleiden, maar nemen het proces niet over. De ideeën en ontwikkelingen zijn van het dorp zelf en passen hierdoor binnen de gemeenschap.

Kracht van OVKK

We zijn net even dat steuntje in de rug dat je soms nodig hebt en bieden de kennis die wellicht niet aanwezig is in het dorp. We bundelen en koppelen initiatieven aan elkaar en brengen dorpen die in dezelfde processen zitten met elkaar in contact. Dat is de kracht van de OVVK. 

Heb je een idee? 

Heb je een idee of initiatief op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid of sociale innovatie? Neem dan contact met ons op!

Lees verder

Wil je meer weten? Lees dan verder.

OVKK leden vergadering op 21 november

De OVKK organiseert op 21 november haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Tot ons genoegen hebben we Ilse Duursma bereid gevonden zich verkiesbaar te stellen voor het voorzitterschap van de OVKK. Ilse is momenteel wethouder in de gemeente Dinkelland. Ook hebben we Bert Krale bereid gevonden om zich als bestuurslid bij het bestuur te voegen.  We gaan ook afscheid nemen van onze oud-voorzitter Roy de Witte die nu als gedeputeerde voor de provincie Overijssel werkzaam is. U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. 

Datum: 21 november 2019 
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Kulturhus Trefpunt, Dorpsstraat 16, 8111 AD Heeten

Voorafgaand aan de ledenvergadering organiseren we de bijeenkomst ‘Samen krijgen we ’t voor elkaar’. Dit organiseren we samen met Stimuland en staat in het teken van het initiatieven die het platteland van Overijssel leefbaar houden. 
Aanvang: 17.00 uur

Klik hier voor de agenda van de jaarvergadering en het voorprogramma.