Hoe wij helpen

De OVKK weet wat er leeft op het platteland van Overijssel door intensieve contacten met onze leden, de dorpsbelangen en dorpshuizen van Overijssel. Als neutrale partij met een krachtig netwerk stimuleren en ondersteunen we onze leden bij het (be)leefbaar maken en houden van de krachtige kernen in Overijssel.
Dit doen we door onze leden de weg te wijzen in het oerwoud van regels en mogelijkheden. We maken mooie initiatieven zichtbaar en we agenderen oplossingsrichtingen en uitdagingen bij overheden en maatschappelijke organisaties.  Als ambassadeur en belangenbehartiger van de leefbaarheid zijn wij een waardevolle gesprekspartner voor beleidsmakers

 

Ondersteunen van onze leden

Accommodatiebesturen

Dorpsbelangen
Dorpsbelangen zijn aanspreekpunt en vertegenwoordiger van de dorpen. Als vertegenwoordiger van Dorpsbelang kom je op voor het algemene belang van de inwoners en het dorp. Een belangrijke functie. De dorpsbelangen zijn een belangrijk aanspreekpunt voor overheden en maatschappelijke organisaties en worden beschouwd als een volwaardig partner. Initiatieven vanuit de dorpen, vaak genomen door dorpsbelang, zorgen ervoor dat dorpen steeds meer zelf hun toekomst bepalen.
Elk DorpsBelang heeft eigen uitdagingen. En toch zijn er ook veel vragen en uitdagingen die in bijna alle Overijsselse dorpen spelen. Neem nu de plek van de kerk in het dorp of de uitdagingen rond maatschappelijk vastgoed en vrijwiligers. Ook de energietransitie en de Regionale Energie Strategieen zijn onderwerpen waar iedereen mee te maken heeft. Loop je als Dorpsbelang ergens tegen aan? Heb je hulp nodig om een onderwerp op de agenda te krijgen? Ben je benieuwd in welke andere Overijsselse dorpen dezelfde onderwerpen spelen? Ben je op zoek naar een betrouwbare partner om je te ondersteunen bij een project? Voor al dit soort vragen ben je bij de OVKK aan het juiste adres. Neem contact op met het bestuurslid dat contactpersoon in jouw gemeente.

 

Wat we voor je kunnen doen
 • Ondersteunen van onze leden
 • Signaleren en agenderen  
 • Stimuleren van initiatief en vergroten van kennis
 • Delen en organiseren
 • Waarderen van initiatief
 •  

 

Signaleren en agenderen  

Door onze contacten met de leden hebben we goed in beeld met welke uitdagingen de dorpen en kernen te maken krijgen. Daarnaast zien we ook welke dingen goed werken en waar oplossingen voor knelpunten nodig zijn. Naast onze leden staan we ook in direct contact met verschillende partners in het veld. Denk aan Stimuland, Het Oversticht, Sportservice Overijssel, KNHM, Landschap Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, Anno.Nu en anderen. Door al deze contacten kunnen we in de dorpen signaleren en richting beleidsmakers onderwerpen agenderen. Deze onafhankelijke en neutrale rol willen we in de komende jaren verder uitbouwen. De komende jaren willen we als organisatie het belang van een leefbaar platteland beter uitdragen richting verschillende stakeholders. Door onze kennis en ons netwerk kunnen we daarnaast de Overijsselse overheden ontzorgen in de uitvoering van beleid.


We gaan hiermee aan de slag door: 
 • Het contact met onze collega maatschappelijke organisaties te versterken 
 • We pakken twee keer per jaar een onderwerp op dat leeft bij onze leden en gaan samen met hen aan de slag om zorgen en denkrichtingen over deze onderwerpen te agenderen. 
 • We verstevigen ons netwerk in Overijssel 
 • We organiseren (online) bijeenkomsten voor de uitwisseling van kennis en ervaringen. 
Stimuleren van initiatief en vergroten van kennis

De OVKK bezit veel kennis en een groot netwerk als het gaat om leefbaarheid op het platteland. Deze kennis gaan we delen en beschikbaar maken. Dat doen we online via onze website en SamenVoorElkaar. Maar ook door het organiseren van bijeenkomsten. Als organisatie maken we de komende tijd de omslag van organisatie die projecten zelf uitvoert naar een onafhankelijke kennispartner en aanjager van initiatieven. We zijn trots op ons vermogen om bewonersinitiatieven en projectactiviteiten te stimuleren, vlot te trekken en gaande te houden.  De OVKK is een onmisbare partner voor de Overijsselse dorpen, maatschappelijke organisaties en overheden.

We gaan hiermee aan de slag door: 
 • Ons als wegwijzer te profileren. Heb je een vraag over leefbaarheid op het platteland en weet je niet waar te beginnen? De OVKK helpt je op weg! 
 • We zijn actief betrokken bij het online platform Samen voor Elkaar dat ruimte biedt aan initiatieven om hun kennis te delen en informatie te zoeken
 • We organiseren (online) bijeenkomsten voor de uitwisseling van kennis en ervaringen. 

 

 

Delen en organiseren
Waarderen van initiatief