VACATURE: betrokken penningmeester

Ben jij de penningmeester die onze vereniging financieel gezond houdt en kansen ziet voor verbetering?

De Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen (OVKK) werkt samen met actieve bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden aan een leefbaar platteland. We hebben onze focus verlegd van uitvoeringsorganisatie naar belangenbehartiger, verbinder en wegwijzer. We vertegenwoordigen nu zo’n 120 leden (dorpshuizen en dorpsbelangenorganisaties). Om de continuïteit in het bestuur te waarborgen en om handen en voeten te geven aan onze nieuwe opdracht zijn we op zoek naar een: 

penningmeester (m/v).
 
Taken
 • De penningmeester bepaalt samen met de andere bestuursleden de koers van de OVKK.
 • In samenwerking met de consulent en de boekhouder draagt de penningmeester tevens de zorg voor de uitvoering van de volgende taken:
  • adviseert over het financiële beleid van de vereniging maakt de jaarlijkse begroting en het financieel jaarverslag en biedt deze  ter goedkeuring aan aan de algemene ledenvergadering
  • organiseert de jaarlijkse kascontrole door aangestelde verificatiecommissie
  • bewaakt de begroting en koppelt de stand van zaken regelmatig terug naar het bestuur
  • overlegt met de medewerker van de OVKK en accountant over financieel administratieve werkzaamheden.
  • Alle praktische zaken worden door de accountant en de administratief medewerker uitgevoerd.
Wat we vragen

We vinden het belangrijk dat de penningmeester beschikt over de volgende vaardigheden en persoonlijke eigenschappen:

 • je hebt bestuurlijke ervaring je beschikt over een financiële achtergrond met kennis van administratie van verenigingen
 • Je hebt kennis van gemeentelijke, provinciale en externe geldstromen 
 • Je kunt denken op hoofdlijnen en je bent besluitvaardig Je kunt de vertaalslag maken van beleid naar uitvoering
 • Natuurlijk heb je ook affiniteit met de missie en de visie van de OVKK
 • Je bezit een relevant netwerk binnen Overijssel op het gebied van leefbaarheid, sociale kwaliteit en wonen;
Wij bieden
 • Een mooie en inspirerende organisatie met gemotiveerde vrijwilligers, deskundige en betrokken professionals en een maatschappelijk relevante missie;
 • Een gedreven en collegiaal bestuur met stevige wortels in de vereniging en het Overijsselse platteland;
 • Deskundige en betrokken medewerkers die zorgen voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden;
 • Het betreft een onbezoldigde functie.
 • Onkosten worden vergoed en je ontvangt een vrijwilligersvergoeding.
Tijdsbesteding

De tijdsinvestering kan geschat worden op gemiddeld 2 uur per week. De penningmeester is in elk geval tijd kwijt aan de volgende werkzaamheden:

 • 10 maal per jaar een bestuursvergadering
 • 1 maal per jaar Algemene Ledenvergadering
 • subsidie-overleg voeren met gemeentelijke en provinciale bestuurders
 • bijwonen diverse themabijeenkomsten
 • Als aanspreekpunt voor een aantal gemeenten heb je ook regelmatig contact met onze leden.
Solliciteren

Ben je enthousiast geworden? Soliciteer dan vandaag nog. Je kunt reageren tot uiterlijk 15 januari. Dit kan door je motivatiebrief en CV te sturen naar info@ovkk.nl onder vermelding van vacature bestuurslid OVKK.  Voor vragen kan je terecht bij onze voorzitter, Ilse Duursma.  Zij is bereikbaar via cme.duursma@deventer.nl