Buurt- en dorpshuizen, multifunctionele accommodaties en Kulturhusen, die door de coronacrisis en gestegen energieprijzen hun exploitatie niet meer rond krijgen, kunnen voor advies en ondersteuning gebruik maken van de OVKK-Hulptelefoon: 06 5744 8753. De lijn is geopend van ma-vr van 9.00 tot 17.00 uur.

Tijdens het gesprek wordt u gevraagd om in korte trekken de stand van zaken weer te geven. Waar nodig volgt een bezoek aan uw accommodatie. Op basis van de verkregen informatie volgt advies of doorverwijzing naar een organisatie die de benodigde ondersteuning kan bieden. Met de gespreksinhoud wordt vertrouwelijk omgegaan.

Mogelijkheden voor ondersteuning

Het Oranje Fonds geeft voorrang aan subsidieaanvragen voor verduurzaming ter bestrijding van de energielasten. De aanvragen worden met clementie in behandeling genomen.
Subsidie verduurzaming

Een financiële bijdrage van de Provincie Overijssel is mogelijk via een Sociale Hypotheek. De verstrekte hypotheek wordt afgelost door in uw programmering activiteiten op te nemen die resulteren in een verbeterde exploitatie.
Sociale Hypotheek

De Provincie Overijssel is behulpzaam bij het opstellen van een goed onderbouwd verduurzamingsplan.
Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed
Presentatie verduurzaming

Van het provinciale programma Sociale Ontmoetingsplekken is een flyer uitgekomen.
Flyer

Het programma Warmteboost voorziet in een laagdrempelige subsidieregeling die mede mogelijk is gemaakt door de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK). De regeling gaat op 20 april van start met een online informatiebijeenkomst, waarna op 21 april de inschrijving begint.
Warmteboost