Samenwerken

De OVKK werkt niet op eigen houtje, maar zoekt juist actief samenwerking met andere provinciale organisaties. Belangrijke partners zijn Het Oversticht, Landschap Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel,Sportservice Overijssel,Arcon en Stimuland. Alle maken deel uit van een interactief leefbaarheidsnetwerk waartoe ook de provincie Overijssel en de Overijsselse gemeenten behoren.  De OVKK is aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen.

Vrienden van de OVKK
We zijn als vereniging ook erg blij met onze vrienden. Deze organisaties ondersteunen het werk van de OVKK financieel.