Jaarverslagen

De OVKK staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met ingang van 1 januari 2014 is iedere ANBI verplicht diverse gegevens openbaar te maken. U vindt deze informatie hieronder.

Naam: Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen. (OVKK)
RSIN / fiscaal nummer: 8022.67.701
Doelstelling: De vereniging stelt zich ten doel de belangen en de leefbaarheid van de kleine kernen in Overijssel te behartigen, alles in de ruimste zin van het woord.
Contactgegevens: Vilsterseweg 11 7734 PD Vilsteren 0529-478194 info@ovkk.nl www.ovkk.nl

Bestuurssamenstelling:
voor de huidige bestuurssamenstelling klik hier

Beloningsbeleid:
De leden van het bestuur ontvangen een vergoeding voor de werkelijk gemaakte onkosten, dan wel een beperkte vacatievergoeding. Het beloningsbeleid voor het personeel is conform de CAO-Welzijn.

Werkplan:
In het werkplan is te lezen wat de de werrkzaamheden van de  OVKK in 2020 zijn. 

Statuten: 
Statuten van de Vereniging

Jaarverslagen:

2019:

Activiteitenverslag
Financieel verslag (voorlopig)

2018
Activiteitenverslag 2018

2017
Activiteitenverslag 2017